PÔSOBNOSŤ

PAS Bj je veľkosklad potravín, ktorý nie je obmedzený hranicami okresu. Precízna a spoľahlivá logistika nám umožňuje vždy načas pokryť všetky požiadavky gastronomických zariadení bez ohľadu na lokalitu a vzdialenosť.